Wabbit : Mountain Madness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thỏ táo bạo này phải xuống núi trong khi nó sụp đổ phía sau để thu thập tất cả các cà rốt bạn có thể, mặc dù có một số ít các bẫy rằng sẽ không làm cho nó dễ dàng.