Voxel Tanks 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc xe tăng trong trò chơi này, trong đó bạn sẽ phải tiêu diệt những người khác của cùng một cổ phiếu của bạn trong một giai đoạn ba chiều với dư vị retro. Di chuyển nhanh và bắn vào xe tăng địch trước khi bắn bạn.