Vive Le Roi

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là cuộc cách mạng của Pháp và máy chém hoạt động hết công suất. Mỗi ngày vua qua đầu được chơi và bạn phải là người anh hùng ngăn cản nó. Đối với điều này, bạn sẽ phải vượt qua tất cả các chướng ngại vật và bảo vệ mà bạn sẽ tìm thấy trên đường với ý định đến đúng giờ để ngăn chặn kẻ hành quyết kéo dây.