Villain and Celebrity Bffs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn một nhân vật phản diện hư cấu. Sau đó, chọn các đặc điểm của làm thế nào sẽ là người bạn tốt nhất của bạn. Một khi bạn có cả hai với nhau nhưng không buồn, chọn trang phục cho mỗi người trong số họ. Cố gắng luôn đẹp và thanh lịch đến mức ảnh tự sướng tương ứng là một thành công trong các mạng xã hội.