Village Story

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Bạn Gái
Trò Chơi Hành Động
Trở Chơi Xếp Hình
Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Bạn có một con sông và một chiếc bè để băng qua. Từ đây trò chơi đề xuất một số tình huống trong đó các nhân vật khác nhau muốn đi sang phía bên kia nhưng họ có những khó khăn về hậu cần nhất định mà bạn sẽ phải giải quyết bằng cách sử dụng logic và lý luận.