Vikings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một người Viking, bạn có một nhiệm vụ rất đơn giản, để chống lại sống trong mười phút dài để cuộc bao vây liên tục của những kẻ thù Viking của ngôi làng tiếp theo. Chuẩn bị để chi tiêu lưỡi kiếm của bạn và đạn dược của mũi tên, bởi vì họ sẽ rất mạnh mẽ, sôi động và thú vị phút.