Viking's Tavern

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong quán rượu Viking này, người quản lý quán rượu phải nhanh chóng phục vụ khách hàng khát của mình bằng cách trượt bình qua thanh chính xác trước khi khách hàng trở nên thiếu kiên nhẫn. Bạn cũng sẽ phải lấy bình rỗng từ những người trả lại ngay khi nó trống.