Vikings Aggression

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người Viking đã đến để chinh phục vùng đất của bạn. Bạn là người lính duy nhất còn sống trong lâu đài và phải bảo vệ chống lại cuộc tấn công. Vì vậy, giữ thanh kiếm và lá chắn tốt và ram kẻ thù của bạn với lưỡi dao sắc nét của vũ khí của bạn. Tiêu diệt hàng trăm và cho thấy như bạn, không có ai ở tòa.