Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một con rồng đã bắt cóc vợ của bạn, và bạn phải đi đến giải cứu họ, nhưng đường phải chiến đấu với tất cả các loại kẻ thù mạnh mẽ.