Viking King

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp những người Viking để tồn thổi của những người khổng lồ. Bạn có thể rất nhanh chóng nắm đấm né tránh, bàn chân và kỳ diệu mà họ cố gắng để giết bạn.