Vietnam War :The Last Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trải nghiệm cường độ của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhờ vào nhiều tùy chọn như là một phần của một lệnh và bắn kẻ thù đáng sợ. pacogames