Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trải nghiệm cường độ của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhờ vào nhiều tùy chọn như là một phần của một lệnh và bắn kẻ thù đáng sợ. pacogames