Victoria's Room Deco Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Victoria muốn mua đồ nội thất mới và đồ dùng để tăng cường trí của ngôi nhà của bạn, nhưng không có nhiều tiền tiết kiệm. Với "thích" sẽ nhận được qua ảnh của blog của bạn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận và với họ bạn có thể mua tất cả mọi thứ bạn muốn và cần.