Victoria's Room Deco Pinterest Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Victoria muốn để trang trí phòng của mình uy nghi để cập nhật trang trí blog của bạn. Ông hy vọng rằng hình ảnh nhận được nhiều "thích" mà số tiền được tạo ra bởi những cung cấp cho để mua đồ nội thất mới và nâng cao hơn nữa căn phòng, để cập nhật blog một lần nữa, có được thậm chí nhiều hơn "thích" và mua thêm. Một vòng lặp vô hạn mà không bao giờ kết thúc.