Vex 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vex, hình bóng mạo hiểm nhỏ, trở lại lần thứ tư với một liều nguy hiểm khác. Chạy, nhảy, né tránh những cái bẫy chết người đáng sợ và hoàn thành tất cả các bài kiểm tra trong một phần.