Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Vex, la pequeña silueta aventurera, regresa para otra dosis de peligro. Corre, salta, esquiva terroríficas trampas mortales y supera todas las pruebas de una sola pieza.