Vertical Boxes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không có vấn đề gì nếu đó là một ngày gió và mưa, bạn phải xếp tất cả các hộp thép khổng lồ này lên nhau, và bạn phải giải phóng chúng ngay lúc chúng khớp với nhau, tạo thành một cột lớn. Bạn càng để nó đứng thẳng, điểm càng cao và niềm vui càng kéo dài.