Venge.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mời bạn bè chơi với bạn trong trò chơi bắn súng nhiều người chơi thú vị này. Tìm các điểm màu xanh lá cây trên bản đồ để yêu cầu các lãnh thổ đó và đạt được các mục tiêu, làm cho đội của bạn trở nên mạnh nhất bằng cách thay đổi vũ khí tốt nhất.