Veggie Pizza Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai cô gái này muốn đi đến phía thuần chay của cuộc sống, nhưng điều này cũng không ngăn cản họ thưởng thức những món ngon phong phú như pizza. Chứng minh rằng đó là một cái gì đó có thể bằng cách chọn tùy chọn thử thách hoặc sáng tạo và định hình các loại pizza thuần chay ngon mà sau đó họ sẽ đánh giá và đánh giá.