Vampirizer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bộ ba ma cà rồng này đang đói, vì vậy họ bay đến thành phố cho nạn nhân. Nhưng uống chất lỏng màu đỏ quý giá của bạn sẽ không dễ dàng, trước khi bạn phải vượt qua một loạt các bước đòi hỏi sự khéo léo và phương pháp. Nếu họ thành công, họ sẽ vampirize toàn bộ dân số. Dần dần và an toàn.