Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một chuyên gia để làm sạch tỉa zombie trong một thế giới sau khải huyền. Chọn các undead, nhắm và bắn.