Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trở thành một chuyên gia để làm sạch tỉa zombie trong một thế giới sau khải huyền. Chọn các undead, nhắm và bắn.