Valley Gun Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một chuyên gia để làm sạch tỉa zombie trong một thế giới sau khải huyền. Chọn các undead, nhắm và bắn.