Vacation Stylist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những mô hình này muốn đi nghỉ, nhưng như các mô hình mà không được, nếu như bạn không thể chọn những bộ quần áo phù hợp và trang điểm hoàn hảo trước. Trở thành stylist của cô và quyết định cho họ những gì để mặc và làm thế nào để tìm kiếm theo quốc gia tương ứng để chạm vào chúng.