Urban Combat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn muốn biết làm thế nào bạn đặt mình ở giữa một cuộc chiến tranh?. Trong trò chơi này, bạn sẽ được trải nghiệm một nhờ mạnh mẽ thực tế để lựa chọn nhiều.