Up Up and Away

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Angry Run quyết định cho một lần ngừng chạy và thay đổi nó để nhảy. Ngay bây giờ tham vọng của ông là để đạt được những đám mây, và không chỉ để thu thập tiền xu trên đường đi, cũng bởi vì những cung cấp cho các động lực cần thiết để hỗ trợ.