Up Left Out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi não này, bạn sẽ tìm thấy các bảng khác nhau mà bạn sẽ phải giải quyết bằng cách di chuyển các mảnh theo cách hợp lý và thông minh để có được các đường màu phù hợp với một điểm. Bạn cũng sẽ tìm thấy những người khác, trong đó bạn phải để lại tất cả các chip trống một cách có phương pháp và có trật tự. Chất xám tinh khiết.