Unpuzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi độc đáo này bạn sẽ không phải để giải quyết các câu đố, nhưng tháo gỡ. Nhưng không phải giá trị thực hiện dù sao, để có được nó một cách đúng đắn sẽ phải dùng mấy cái mà bạn có trong đầu của bạn và một số não gọi.