Unpark Me

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bãi đậu xe trò chơi xe hơi có rất nhiều. Nhưng trò chơi ngược lại rất ít. Ở đây bạn có một, trong đó bạn sẽ phải giải quyết các câu đố xe sẽ cắt theo cách của bạn để có được chiếc xe của bạn ra khỏi bãi đậu xe. Bạn càng tạo ít chuyển động, số điểm càng lớn.