Uno

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có để có được chạy ra khỏi một thẻ dựa xếp bởi nhuộm hoặc số tùy thuộc vào những người mà họ để lại trên bàn đối thủ tương đồng của bạn trước đó.