Uno Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiều siêu anh hùng nổi tiếng đã bị bắt cóc. Để giải thoát họ khỏi bị giam giữ, bạn phải thắng hai trò chơi bài, đặc biệt là chơi bài 1. Nó bao gồm làm rỗng thẻ của bạn bằng cách đặt chúng trên một đống luôn theo màu hoặc đánh số thẻ mà đối thủ cạnh tranh của bạn đặt trước đó. Chúc may mắn!