Unmatch the Candies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Và nói về sự độc đáo. Dưới đây là một trò chơi mà, không giống như thường lệ, sẽ phải phân tách trong số nhỏ nhất có thể di chuyển những viên kẹo giống nhau, cùng một màu sắc và hình dạng giống nhau, và được dán với nhau. Mỗi thử thách sẽ khó khăn hơn so với trước đây, và thú vị hơn.