Unicorn Kingdom

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các kỳ lân màu tím nhỏ phải bao gồm ba vương quốc, tích lũy trái tim và kim cương mà sẽ mở cửa lĩnh vực tiếp theo. Bên cạnh đó tránh chướng ngại vật sẽ phải chạy trốn khỏi đáng sợ lửa rồng launcher. May mắn thay, ngoài việc cưỡi kỳ lân nó có khả năng bay.