Unicorn Diamonds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải xác định vị trí và biến mất số lượng khác nhau của kim cương lân mà cùng một bảng điều khiển sẽ chỉ ra cho bạn. Để làm được điều này, hãy phát nổ những nhóm đá quý đó thêm tối thiểu là ba. Bằng cách này, phần còn lại sẽ di chuyển và các nhóm mới sẽ được sinh ra đã sẵn sàng để tiêu diệt.