Unfreeze Penguins

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thaw chim cánh cụt khi ba hoặc nhiều hơn của cùng một màu sắc, làm cho nó nhanh để có được với nhau vì nếu màn hình đầy mất.