Unfair Stunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tăng tốc độ xe của bạn, đi bộ đoạn đường, thu thập tối đa của các ngôi sao và muối bắn vào đám mây. Nhưng hãy nhớ rằng bất cứ điều gì đi lên đi xuống.