Undo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một kịch bản tương lai, các chiến binh mạng đấu tranh cho sự thống trị. Họ bắn súng máy của họ, nhảy lớn và cung cấp cho du lịch Interdimensional. Chọn một bên và trải nghiệm hành động lên nhờ gần nhiều pacogames