Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong một kịch bản tương lai, các chiến binh mạng đấu tranh cho sự thống trị. Họ bắn súng máy của họ, nhảy lớn và cung cấp cho du lịch Interdimensional. Chọn một bên và trải nghiệm hành động lên nhờ gần nhiều pacogames