Undead Drive

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe trong một thế giới bị nhiễm khuẩn với undead, cố gắng không để sụp đổ và không chạy ra khỏi xăng và, quan trọng nhất, chạy trên tất cả các zombies bạn có thể.