Unblock That

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con chip màu đỏ này bị mắc kẹt và bất động vì rất nhiều chip khác. Bạn sẽ phải sử dụng trí thông minh của mình để di chuyển cái sau một cách chính xác, do đó đạt được một khoảng cách mà qua đó chip màu đỏ có thể trượt và thoát bảng sang màn hình tiếp theo.