Unblock Color

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con chip màu đỏ này bị mắc kẹt và bất động vì có rất nhiều gạch có màu khác. Bạn sẽ phải sử dụng trí thông minh của mình để di chuyển cái sau một cách chính xác, do đó đạt được một khoảng trống nơi chip màu đỏ có thể trượt và thoát khỏi bảng.