Ultimate Swish

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xem kỹ năng của bạn trong bóng rổ chụp bóng từ các khu vực khác nhau của sân, ghi bàn nhiều lần như bạn có thể.