Ultimate Swat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

lính SWAT thuộc là không dễ dàng phải rất lành nghề với tất cả các loại vũ khí như dao, thuốc nổ, súng máy và nhiều hơn nữa. Chọn phòng bạn tham gia vào một chiến sĩ đấu tranh trên toàn thế giới.