Ultimate Boxing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi trong một trận đấu quyền Anh chống lại một đối thủ khó khăn. Chặn đấm hoặc thổi đối thủ của bạn để tránh rơi vào vải.