Twisted City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành kỹ sư xây dựng của thành phố này điên. Kết nối các đường phố của một tòa nhà khác để chiếc xe có thể di chuyển và thực hiện chức năng của mình.