Twist Hit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chức năng của bạn là phát triển các vòng tròn này bằng cách bắn các mảnh vật chất vào chúng cho đến khi chúng hoàn thành bán kính. Nó sẽ không phải là một nhiệm vụ đơn giản nhờ một số lưỡi dao không ngừng quay và bạn phải tránh đánh nếu muốn chơi trong nhiều phút liên tiếp.