Twin Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều gì có liên quan trong trò chơi này là tham gia vào các cuộc xung đột. Hai trong số chúng được gắn với một vòng tròn quay mà không nghỉ ngơi. Đó là trong quá trình này khi bạn phải chứng minh mục tiêu của bạn bằng cách kết hợp các circumferences gắn liền với những người lớn hơn và trắng sẽ xuất hiện liên tục. Cố gắng tập trung cả hai một cách hoàn hảo.