Turtle Rescue!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không giống như trò chơi câu cá, điều tối thượng ở đây là tích lũy sinh vật biển. Sự kết thúc là cao quý hơn. Đó là về làm rỗng biển của các sản phẩm nhựa khủng khiếp làm ô nhiễm tất cả mọi thứ và kết thúc với các động vật dưới nước. Đặt tất cả sự chú ý của bạn trong tích lũy túi xách, kính, chai và bụi bẩn khác nhau và kiếm tiền trong nỗ lực này.