Turbo Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào vị trí của một doanh nhân sẵn sàng xây dựng một thành phố lớn từ đầu. Thuê công nhân, xây dựng các tòa nhà, khánh thành các con đường và, về cơ bản, tự tổ chức để mọi thứ hoạt động như một cỗ máy hoàn hảo, trả lương và quản lý lợi nhuận của bạn để thành phố này không ngừng phát triển.