Tunnelz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người nghiện adrenaline đi trên một đường hầm dài vô tận. Nhiệm vụ của bạn là tích lũy tất cả các ngôi sao và kim cương bạn có thể, mà bạn phải nhảy từ bên này sang bên khác để tránh va chạm vào các cấu trúc sẽ xuất hiện trên đường đi.