Tunnel Rush 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi qua đường hầm lysergic vô tận ở tốc độ cao và không có điểm dừng. Trên đường đi, bạn sẽ tìm thấy một số ít các chướng ngại cũng trong chuyển động liên tục, để tránh chúng bạn sẽ phải quay lại.