Tug The Table

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật đại diện tốt nhất cho bạn, đứng ở một đầu của bàn ăn nhỏ và đẩy ... đẩy về phía bạn với tất cả sức mạnh của bạn, bởi vì ở đầu kia có một người sẽ kéo bàn theo hướng ngược lại. Người đầu tiên quản lý để chuyển đối thủ qua một đường trắng vẽ trên mặt đất chiến thắng. Đơn giản và vui vẻ như nó nghe.