Trump Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tổng thống Trump phải xuống ở tốc độ đầy đủ cho một vài khối, tránh lỗ và Mexico sẽ phá vỡ diễu hành.