Trump On Top

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trump lựa chọn các hoặc chống lại nó với bất kỳ kẻ thù, ông đã đạt được trong chiến dịch. Bạn có thể cạnh tranh với bạn bè hoặc chiến đấu trong chế độ vô địch.